Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije

Zbornik radova mariološko-marijanskog simpozija povodom šeste obljetnice ponovne uspostave Sisačke biskupije. Sisak, 4. – 6. prosinca 2015.
220,00 kn
s PDV-om

Hrvatski mariološki institut Katoličkoga bogoslovnoga
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljuje još jedan u nizu svojih znanstvenih
zbornika: radove s mariloško-marijanskog simpozija „Štovanje Bogorodice na
području Sisačke biskupije“, održanog od 4. do 6. prosinca 2017. godine u Sisku
povodom šeste obljetnice ponovne uspostave Sisačke biskupije.

Na simpoziju su
sudjelovali stručnjaci iz različitih znanstvenih područja pa je marijanska i
mariološka tematika na području Sisačke biskupije obrađena u
multidisciplinarnoj perspektivi: duhovno-teološkoj, povijesnoj, arheološkoj,
etnološkoj, povijesno-umjetničkoj, glazbenoj i književnoj. Time je na vidjelo
izišla vrlo bogatat marijanska baština, koja nije bila samo „vjerski dodatak“
uobičajenome životu puka s područja Sisačke biskupije, nego su njegova
povijest, kultura, tradicija, svakodnevni i duhovni život bili prožeti odanošću
Mariji te molitvom za njezin zagovor, pomoć i zaštitu.

Zbornik je tiskan kao
suizdanje Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Svučilišta u Zagrebu i Kršćanske
sadašnjosti.

9103500
978-953-11-1124-9
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kršćanska sadašnjost
I. suizdanje, Zagreb
Tvrdi
2017.
445
17 x 24,5 cm; 445 str.
Izvan nizova