Mariologija nakon Drugoga vatikanskog koncila: prihvaćanje, rezultati i perspektive

Zbornik radova XXIII. međunarodnoga mariološko-marijanskog kongresa. Rim, 4. – 9. rujna 2012.

220,00 kn
s PDV-om

Zbornik radova XXIII. međunarodnoga mariološko-marijanskog
kongresa održanog u Rimu od 4. do 9. rujna 2012. godine o temi Mariologija nakon Drugoga vatikanskog
koncila: prihvaćanje, rezultati i perspektive
, još je jedan u nizu
znanstvenih zbornika Hrvatskoga mariološkog instituta Katoličkoga bogoslovnog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U njemu je objavljeno dvanaest znanstvenih
članaka koje potpisuje petnaest autora. Poslijekoncilska mariologija, glavna
tema Kongresa i Zbornika, obrađena je u doista širokom spektru.

Čitatelj će
tako imati priliku dublje upoznati opće mariološke teme i rasprave koje su se u
čitavoj Crkvi vodile za vrijeme i nakon Drugoga vatikanskog koncila, potom nauk
o Blaženoj Djevici Mariji kod pojedinih hrvatskih autora, mariološko-marijanska
nagnuće u pastoralnoj i liturgijskoj praksi, ali i aktualno pitanje marijanskih
ukazanja.

Na koncu Zbornika nalazi se opširan pregled hrvatske mariološke
bibliografije od 2008. do 2011. godine.

Zbornik su kao suizdavači objavili
Kastolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Kršćanska sadašnjost.

9103610
978-953-11-1083-9
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kršćanska sadašnjost
I. suizdanje, Zagreb
Tvrdi
2018.
17 x 24,5 cm, 448 str.
Izvan nizova