Velika proteturica

Duhovna baština Dubrovnika posvećena Bogorodici
150,00 kn
s PDV-om

Zbornik sadrži radove hrvatskih mariologa sa Znanstvenog skupa Hrvatskoga mariološkog instituta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održanog u Dubrovniku 27. i 28. travnja 2007. godine. HMI se već dugi niz godina posvećuje istraživanju i objavljivanju mariološko-marijanskih tema u hrvatskome narodu, a u ovome je zborniku objavljeno dvadeset takvih predavanja koja otkrivaju bogatu duhovnu baštinu Dubrovnika posvećenu Bogorodici.
9330600
978-953-11-0537-8
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2009.
17 x 24 cm, 444 str.
Teološki radovi
Teologija