Marija iz Nazareta, Djevica i Majka (D-57)

Pastoralna uputa u povodu VIII. mariološkog i XV. marijanskog međunarodnog kongresa u Zaragozi, 1979.
27,00 kn
s PDV-om


9060570
978-953-151-575-1
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
1979.
11,5 x 16,5 cm, 80 s
Dokumenti
Crkveni dokumenti