Sergej Bulgakov

Teolozi dvadesetoga stoljeća

Autori:

Piero Coda
90,00 kn
s PDV-om

Nova, već 17. knjiga u nizu „Teolozi dvadesetog stoljeća“
prikazuje život i djelo jednog od najgenijalnijih mislilaca koje je Rusija
ikada dala Zapadu – Sergeja Bulgakova (1871. – 1944.). Riječ je o duhovnome
putu koji je postao osebujnim i jedinstvenim i zbog progonstva, najprije
političkoga a potom i teološkog, što mu ga je nametnula njegova domovina. U
središtu njegove misli nalazi se otkriće iz mladosti, do kojeg je došao
prilikom jednog putovanja na Kavkazu, Sofije,
iskonske snage, izvorne sile kozmosa. „Ona nije ni nebo ni zemlja: ona je
veliki nebeski svod što se nadvija nad zemljom. Tu nema ni Boga ni čovjeka: u
njoj živi samo božanstvo, ona je božansko utočište nad svijetom“, kaže Bulgakov
o svome otkriću Sofije koja je, prema
njemu, kadra ujediniti prividne krajnosti, kao što se može vidjeti u Kristu, u
kojem se susreću božanska i ljudska narav, u kojem se troosobni Bog pokazuje u
svom identitetu Ljubavi i kadar je lišiti sebe da bi doveo do nastanka svijeta,
mjesta njegove stalne objave. U skladu s tim, povijest je „otkrivenje (…) kroz
buku njezinih događanja. Svakom je čovjeku njegov život otkrivenje“. Sofija
tada postaje princip najveće simfonije čiji se zvukovi mogu čuti u sobornost'-i, ujedinjenju, skladu,
mišljenju i u življenju koje svi skupa živimo kao braća sa svim drugim ljudima.
Knjigu o tome velikom ruskom misliocu i teologu napisao je predstojnik
Talijanskoga teološkog društva i docent za teologiju na Papinskome lateranskom
sveučilištu u Rimu Piero Coda.

9270690
978-953-11-0930-7
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2016.
12,5 x 20; 164 str.
Polazišta
Teologija