Friedrich Gogarten

Teolozi dvadesetoga stoljeća

Autori:

Giorgio Penzo
90,00 kn
s PDV-om

Već 18. knjiga u nizu Teolozi
dvadesetog stoljeća
posvećena je znamenitome protestantskom teologu
Friedrichu Gogartenu (1887.-1967.) koji je, zajedno s Karlom Barthom, bio
najznačajniji predstavnik tzv. dijalektičke teologije, a s kojim se 1933.
godine razišao, i to ne zbog političkih nego zbog teoloških razloga.Preciznije rečeno, riječ je o tome može li se Božja riječ spustiti
u svakodnevnu povijest, kao što to želi Gogarten, ili se pak Božja riječ ne
može spustiti u svakodnevnu povijest, kao što to drži Barth. Gogarten tvrdi da
se Božja riječ može primiti na istom povijesnom tlu na kojem se prima i
čovjekova riječ. U tom smislu on drži da nužnost vezanosti za svakodnevnu
kulturu ne vrijedi samo za kršćanina već i za svakoga čovjeka. Ta misao u
pravom smislu otvara problematiku sekularizacije koja se nadasve veže uz
Gogartenovo ime. Riječ je o sekularizaciji u pozitivnom smislu. Ona, shvaćena
kao afirmacija čovjekove autonomije, nije u suprotnosti s kršćanskom vjerom,
nego je, štoviše, i njezin plod.

Kršćanska vjera, naime, opravdava čovjeka pred
Bogom čineći ga sinom, sekularizira svijet afirmirajući njegovu stvorenost te
ga stoga lišava numinoznosti i povjerava ga odgovornosti čovjeka, kojega je
odraslim i slobodnim učinila upravo vjera koja opravdava. Svijet stoga nije
izvor čovjekova spasa, nego okruženje u kojem on odgovara Bogu za povjerenu mu
zadaću: „odgovornost je odgovor“. Čovjekova autonomija ne znači odsutnost
odnosa s Bogom. U tom smislu Gogarten razlikuje sekularizaciju od sekularizma
koji je izopačenje sekularizacije.

Gogartenova je, dakle, misao, premda je
prošla različite faze (od liberalne teologije preko dijalektičke teologije sve do
etičko-političke refleksije), obilježena ponajprije sučeljavanjem sa suvremenim
svijetom. Giorgio Penzo docent je na Sveučilištu u Padovi, gdje predaje
povijest filozofije i filozofijsku hermeneutiku.

9270710
978-953-11-0929-1
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2016.
12,5 x 20 cm; 150 str.
Polazišta
Teologija