• -14,40 kn

Socijalni kompendij: Izazov i nadahnuće

48,00 kn
33,60 kn Ušteda 14,40 kn
s PDV-om

Objavljivanjem Kompendija socijalnog nauka Crkve Papinsko vijeće Iustitia et pax u Crkvi je nastalo novo razdoblje proučavanja i vrednovanja toga, tako često, nepoznatog crkvenog nauka. Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK pokrenuo je raspravu o Kompendiju socijalnog nauka Crkve u nas svega nekoliko mjeseci nakon njegova objavljivanja (KS je priredio hrvatski prijevod 2005. godine), time što je pokrenut niz tribina.

U knjizi Socijalni kompendij: izazov i nadahnuće donosi se pet priloga s osmih i posljednjih socijalnih tribina i tri teksta koji na specifičan način obogaćuju ovu knjigu. Među ovim posljednjim ističe se tekst kardinala Renata Raffaela Martina koji je Kompendij socijalnog nauka Crkve predstavio 2006. godine u Zagrebu, kao i tekst Papinskoga vijeća za pravdu i mir Borba protiv korupcije.

9270460
978-953-11-0313-8
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2007.
11,5 x 20 cm; 132 str.
Polazišta