Ljubav u istini u društvenim pitanjima

8,00 €
s PDV-om
Težina: 0.25 kg

Naslov ove knjige zapravo predstavlja definiciju socijalnog nauka Crkve pape Benedikta XVI., koji je prema Papi, nastao „kako bi kršćanstvu priskrbio 'status građanstva'“. Knjiga predstavlja plod već etabliranih socijalnih tribina, koje od 1998. godine pokreće i organizira Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK, a koje su po deveti put održane početkom 2010. godine s namjerom da se obradi tematika prve socijalne enciklike pape Benedikta XVI. „Caritas in veritate – Ljubav u istini“ (2009.) Knjiga, dakle, donosi radove autora koji su na socijalnim tribinama kompetentno obradili pojedine teme iz navedene enciklike i kasnije ih pripremili za objavljivanje. Prva dva teksta odnose se na prikaz same enciklike (Valentin Pozaić) i na viđenje socijalnog nauka Crkve u učenju Benedikta XVI. (Stjepan Baloban). Druga dva teksta daju doprinos obradi tematike o nastanku i mogućim rješenjima krize i to prvi iz ekonomske perspektive (Tihomir Domazet), a drugi iz teološke perspektive (Špiro Marasović). Slijede dva teksta koji se odnose na one dijelove socijalne enciklike pape Benedikta XVI. koji obrađuju tematiku okoliša (Neven Šimac) i tematiku razvoja s teološke strane (Josip Grbac). Posljednja dva teksta u knjizi bave se pitanjem razvoja tehnike (Branko Despot), odnosno razvoja i njegova odnosa na bioetička pitanja (Tonči Matulić).

9270580
978-953-11-0715-0
Kršćanska sadašnjost u suizdanju s Centrom za promicanje socijalnog nauka Crkve, Zagreb
I. izdanje, Zagreb
Meki
2012.
11,5 x 20; 217 str.
Polazišta

Možda će Vam se i ovo svidjeti