Kršćanski socijalni nauk

90,00 kn
s PDV-om

Ova knjiga poznatog i u crkvenim i društvenim intelektualnim krugovima priznatog autora, ubraja se u klasična djela na području socijalnog nauka Katoličke Crkve. U knjizi je autor je uspio na temeljnim postavkama kršćanske socijalne misli graditi i dalje razvijati socijalni nauk Crkve. Kao izvrsni poznavatelj filozofije i teologije te gospodarstva, mogao je za svoje vrijeme aktualizirati socijalnu ponudu Crkve. Ova knjiga na znanstveno utemeljen, stilom i argumentacijama razumljivi način donosi osnovne postavke socijalnog nauka Crkve. Ona jest pisana i prevođena na više jezika u drugoj polovini dvadesetog stoljeća i ima tema koje bi se danas mogle i drukčije obraditi, jer živimo u vremenu i svijetu u kojem se događaju brze i često neočekivane promjene. Ima također novijih tematskih područja koja bi danas pronašla mjesto u toj knjizi. No, ta knjiga ima ono što najveći broj novijih djela o socijalnom nauku Crkve nemaju, a to su osnovne postavke koje ostaju i u promijenjenim crkvenim i društvenim prilikama suvremenog svijeta. Kao takva postaje nezaobilaznim štivom svakome koga u Hrvatskoj na bilo koji način zanima socijalna misao krščana i Crkve u svijetu.
9290720
978-953-11-0008-
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2005.
14 x 20 cm, 320 str.
Priručnici