Izazovi civilnog društva u Hrvatskoj

Autori:

Stjepan Baloban
48,00 kn
s PDV-om

http://www.revija-socijalna-politika.com/journal/viewarticle.php?id=239layout=html Tekst o knjizi objavljen u časopisu Revija za socijalnu politiku, vol. 8, br. 1, 2001.
9270300
978-953-151-342-2
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2000.
11,5 x 20 cm, 224 st
Polazišta