Društveni konsenzus u Hrvatskoj

48,00 kn
s PDV-om

U ožujku 2004. godine Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK pokrenuo je socijalne tribine na temu Društveni konsenzus u Hrvatskoj koje su okupile naše priznate stručnjake. Knjiga donosi ukupno šest priloga koji s različitih vidika žele dati odgovor na pitanje: kako doći do konsenzusa hrvatskog društva glede najvažnijih nacionalnih, društvenih, političkih i gospodarskih pitanja, bez obzira na svjetonazorske razlike i podjele koje rasijecaju naše društvo i Crkvu? Neupitno je da nam je konsenzus potreban, ističe u predgovoru jedan od urednika knjige, pročelnik Katedre socijalnog nauka Crkve na KBF-u u Zagrebu, dr. Stjepan Baloban, jer o njemu ovisi ne samo budući položaj Hrvatske unutar europskih asocijacija, već i osnovno određenje našeg naroda spram integracijskih opcija srednjoeuropske ili zapadno-balkanske opcije. Knjiga sadrži sljedeće priloge: Crkva u Hrvatskoj pred izazovima društvenih i nacionalnih podjela (Bono Zvonimir Šagi), Je li moguć hrvatski nacionalni i društveni konsenzus rasprava iz sociopsihološke perspektive (Vlado Šakić), Teškoće socijalnog partnerstva u Hrvatskoj: Europska i hrvatska iskustva (Siniša Zrinščak), Doprinos Crkve društvenom konsenzusu u Hrvatskoj (Josip Baloban), Odgovornost intelektualaca za društveni konsenzus u Hrvatskoj (Tomislav Zdenko Tenšek), Doprinos medija društvenom konsenzusu u hrvatskoj (Željko Mardešić).
9270400
978-953-11-0249-
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2006.
11,5 x 20 cm, 136 st
Polazišta