Kompendij socijalnog nauka Crkve

22,00 €
s PDV-om
Težina: 0.84 kg

Socijalna dimenzija kršćanske vjere prisutna je - u teoriji i praksi - od početaka kršćanstva, a razvija se dinamički i progresivno u koordinatama vremena i kulture. Tijekom svoje povijesti, a osobito u posljednjih stotinu godina, Crkva je javno iznosila svoja stajalištva vezana uz pojedina društvena, gospodarska i politička pitanja. Službeni dokumenti Crkve posljednjih stotinu godina koji se načelno bave socijalnim pitanjima i problematikom, objavljeni su na hrvatskom jeziku u knjizi Socijalni dokumenti Crkve - Sto godina katoličkog socijalnog nauka. Najnoviju publikaciju s toga područja predstavlja Kompendiji socijalnog nauka Crkve koji je po nalogu pape Ivana Pavla II. izradilo Papinsko vijeće "Iustitia et pax", a u kojem su na sustavan način iznesena i razložena glavna uporišta tradicionalnog i suvremenog katoličkog socijalnog nauka. Hrvatski izdavači su: Kršćanska sadašnjost, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije, Komisija Hrvatske biskupske konferencije "Justitia et pax".

9140090
978-953-11-0194-9
Kršćanska sadašnjost u suizdanju s Centrom za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije i Komisija Hrvatske biskupske konferencije "Iustitia et pax"
I. suizdanje, Zagreb
Meki
2005.
15,5 x 21; 605 str.
Koncil

Možda će Vam se i ovo svidjeti