Centesimus annus. Stota godina (D-128)

Socijalna enciklika

30,00 kn
s PDV-om

9061280
978-953-151-368-6
Kršćanska sadašnjost
II. izdanje, Zagreb
Meki
2001.
11,5 x 16,5 cm; 111 str.
Dokumenti
Crkveni dokumenti