Centesimus annus. Stota godina (D-128)

Socijalna enciklika
30,00 kn
s PDV-om


9061280
978-953-151-368-6
Kršćanska sadašnjost
II. izdanje, Zagreb
Meki
2001.
11,5 x 16,5 cm, 111
Dokumenti
Crkveni dokumenti