Humanae vitae - Ljudski život (D-18)

Enciklika o ispravnoj regulaciji poroda

Autori:

Papa Pavao VI.
4,00 €
s PDV-om
Težina: 0.05 kg

U Rimu, na blagdan sv. Jakova apostola, 25. srpnja 1968., papa Pavao VI. proglasio je i objavio encikliku Humanae vitae - Ljudski život. Riječ je o dokumentu u kojem papa naučava o ispravnoj regulaciji poroda, vrijednosti ljudskog života, spolnosti, pobačaju, bračnoj ljubavi i njezinim obilježjima, odgovornom roditeljstvu, poštivanju naravi i svrhe bračnog čina, nedopuštenim načinima regulacije rađanja, dopuštenim sredstvima liječenja, dopuštenosti korištenja neplodnih razdoblja u kontroli rađanja i kontracepciji, iznoseći pri tom teške posljedice postupaka za umjetno reguliranje poroda.

9060181
978-953-11-0459-3
Kršćanska sadašnjost
III. izdanje, Zagreb
Meki
2008.
11,5 x 16,5 cm; 43 str.
Dokumenti
Crkveni dokumenti

Možda će Vam se i ovo svidjeti