Humanae vitae. Ljudski život (D-18)

Enckilika o ispravnoj regulaciji poroda

Autori:

Papa Pavao VI.
27,00 kn
s PDV-om

9060181
978-953-11-0459-3
Kršćanska sadašnjost
III. izdanje, Zagreb
Meki
2008.
11,5 x 16,5 cm, 43 s
Dokumenti
Crkveni dokumenti